Under slutet av Januari visar jag bilder på Malmbergs i Nynäshamn. Flera av målningarna ingår i ett nytt projekt: "Kroppen som landskap"…eller Under samma himmel. På resan: "Stockholm - Motala" tar jag avstamp i landskapet, eller det som upplevs som landskap. Ett klassiskt motiv, som gjort för smetig oljefärg. Ett måleri behängt med massor av tradition.

Betrakta gärna landskapen som just landskap. Tanken är att himlarna ska dra dig in på en resa över färgfälten.

I september visar jag hela projektet, i Motala konsthall, tillsammans med nya idéer om hur man kan betrakta bilder. Du är välkommen att följa mitt arbete på denna sida. Se skisser, tankar och idéer längs vägen...

Med en snegling, en hastig blick från sidan ser jag dig. I mitt huvud vrider jag och vänder på den glimt du gav mig. Bygger bilden av dig.


Yta, illusion, ett färgspel i ett element som helt saknar linjer, färg och form. En videoanimation i olja.

"20x20" - en utställning i miniatyrr..

Konstpoolens konsthall i

Nynäshamn.

Små ytor i olja.


Ett experiment med qr-koden - flera ytor i en, om än något svårläst.