Den 28:e september ställer jag ut måleri i Klippans konsthall. Utställningen är en separatutställning med i många fall "surrealistiska" målningar med en tvist. Planen är att visa anamorfa projektioner (målningar som har ett annat motiv om de betraktas från sidan), film och texter. En utställning på temat: bild/motiv och olika sätt att betrakta bilder.


Jag intresserar mig för de sociala koder för hur vi ser på varandra. Mina motiv är nästan uteslutande människor, människor att betrakta (inga porträtt). Genom att göra flera bilder i bilden kan jag förhoppningsvis få betraktare att röra sig runt motivet och välja sin egen vinkel - sitt sätt att se på bilden.


I konsthallen visar jag också koder (streckkoder och qrkoder) som blivit målningar. En kod är egentligen ett sätt att bestämma vad innehållet är så att det blir begripligt för en dator. Under våren har jag lekt med begreppet kod och gjort målningar där jag i streckkoden bestämt/talat om  vad innehållet är och qrkoder som gör att motiven blir två. Motivet är en kod på målningen i hallen; motivet när det skannas med en mobiltelefon blir ett helt annat.Måleri 2013

.

.

.

.
.

.

.